Schuster Ecosal S.R.L. este operator al serviciului de salubrizare, cu sediul în Municipiul Sighișoara, Str. Viilor nr.82B, jud. Mureș.

Societatea funcţionează potrivit reglementărilor Legii societăţilor nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Activitatea principală este colectarea deșeurilor nepericuloase, CAEN rev.2 – 3811.

DATE DE IDENTIFICARE

Adresa site web: https://www.smrecosal.ro

Schuster Ecosal S.R.L functioneaza cu urmatoarele date de identificare:
Adresă sediu social: Municipiul Sighișoara, Str. Viilor, Nr.82B, Județ Mureș

Sediu secundar/Punct de lucru: Municipiul Sighișoara, Str.Gării, Nr. 12A, Județ Mureș

E-mail: ecosal.sighisoara@gmail.com

https://www.smrecosal.ro

Tel: 0265774589
Fax: 0265779266

Cod unic de înregistrare: RO10314515
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J26/134/1998
Capital social: 2 750 000 Lei

AUTORIZAȚII:

Societatea deţine următoarele autorizaţii:

** Licență A.N.R.S.C. nr. 5071 din 07.09.2020
** Autorizație integrată de mediu nr. MS 2 din 19.09.2018 actualizată la data de 17.05.2021;
** Autorizație de mediu nr.392/27.12.2013,revizuită la 20.10.2020, Colectarea deșeurilor nepericuloase;
** Certificat de înregistrare nr. J26/134/1998;
** Autorizația de gospodărire a apelor nr.426 din 18.11.2019/valabil până în 18.11.2024;
** Licența de transport nr. 0194063/06.10.2016;
** Certificat de management al calității și mediului ISO 9001:2015 & 14001:2015 QEM RO 3 39 716 19;
** Certificat de management a sănății și securității ocupaționale OHSAS 18001:2007 NR. OHS RO 6 39 717 19;

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea societății:

 • Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și competările ulterioare;
 • Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitaților;
 • Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
 • HG nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
 • Norme Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciilor de salubrizare a localităților; Ordinul A.N.R.S.C 109/2007;
 • Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
 • Hotărârea de Consiliu Local Sighisoara nr.181/23.11.2017;
 • Actul constitutiv al SC Schuster Ecosal S.R.L..

Certificări:

ISO 9001   OHSAS 18001

Modalități de plată a facturii:

Utilizatorii serviciului de salubrizare au la dispoziție următoarele modalități de plată:

– La casierii încasatori ai Schuster Ecosal S.R.L;
– La casieria Schuster Ecosal S.R.L din str. Viilor nr. 82B cu numerar sau cu cardul prin terminalul POS;
– Prin Ordin de Plată sau online în contul societății RO55RNCB0191015637990001.